wczytywanie strony

MP Trade - O NAS

W dniu 28 września 2015 roku Zarząd spółki Makarony Polskie SA utworzył spółkę zależną pod firmą MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim.

Spółka Makarony Polskie SA objęła 100% udziałów w MP Trade Sp. z o.o., reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka objęła łącznie 5.000,- udziałów o wartości nominalnej 100,- złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,- zł. Udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Celem nowopowstałej spółki jest świadczenie usługi pośrednictwa sprzedaży produktów brandowych Grupy Makarony Polskie w kanałach handlu tradycyjnego, handlu nowoczesnego i eksportu. MP Trade prowadził będzie także handel na własny rachunek towarami obcymi polskich i zagranicznych producentów. Dodatkowym profilem działalności nowej spółki będzie prowadzenie usługowej działalności pośrednictwa sprzedaży produktów na rzecz polskich lub zagranicznych podmiotów.

Utworzenie MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim wpisuje się w strategię Makarony Polskie SA polegającą na dążeniu do stałej poprawy rentowności i efektywności funkcjonowania Grupy.

 
 
 

Konsulting

konsulting

Sprzedaż

sprzedaz

Marketing

marketing

.
.
.

Marki w ofercie

Celem nowopowstałej spółki jest świadczenie usługi pośrednictwa sprzedaży produktów brandowych Grupy Makarony Polskie w kanałach handlu tradycyjnego, handlu nowoczesnego i eksportu. MP Trade prowadził będzie także handel na własny rachunek towarami obcymi polskich i zagranicznych producentów. Dodatkowym profilem działalności nowej spółki będzie prowadzenie usługowej działalności pośrednictwa sprzedaży produktów na rzecz polskich lub zagranicznych podmiotów.

Utworzenie MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim wpisuje się w strategię Makarony Polskie SA polegającą na dążeniu do stałej poprawy rentowności i efektywności funkcjonowania Grupy.

WSPÓŁPRACA

Jeśli jesteś producentem lub importerem i szukasz doświadczonych sił sprzedaży - wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się obok.

Wypełnienie wszystkich pól formularza pozwoli nam skrócić czas reakcji na Twoje zapytanie przez przekierowanie go do kompetentnej osoby w naszym Zespole.

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Kontakt

Siedziba:

ul. Generała Dwernickiego 5
(21-450 Stoczek Łukowski)

Pon - Pt
w godz. 8:00 - 16:00

Biuro:

ul. Piłsudskiego 180
05-091 Ząbki

Pon - Pt
w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: biuro@mp-trade.pl